Centres de Fisioteràpia

Servei ofert pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya als centres registrats a la Base de Dades de Centres del Col·legi.

Més informació Sol·licita la teva pàgina web

Aquest és un servei exclusiu per a centres de Fisioteràpia de Catalunya

Omple el següent formulari per sol·licitar la teva pàgina web. El personal del Col·legi verificarà si el teu centre és elegible per obtenir-la.

En cas afirmatiu, en els propers dies rebràs un correu amb les instruccions per configurar i personalitzar la pàgina web.

Fisioterapeuta col·legiat responsable
Dades del centre
Enviament

De conformitat amb el que estableix el Reglament 679/2016, us informem que les seves dades personals proporcionades són confidencials i formen part d’un tractament amb informació de caràcter personal i audiovisual, necessari per a la prestació dels nostres serveis, sota la responsabilitat del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb domicili al carrer Segle XX, núm. 78, 08032 de Barcelona, amb la finalitat d’administrar la documentació del Col·legi en l’àmbit de la Institució, les seves àrees, ens col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió de les dades de què disposa als estaments oficials públics i privats oportuns per a l’acompliment de les seves atribucions. Pot exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals mitjançant un escrit dirigit a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, carrer Segle XX, núm. 78, 08032 de Barcelona.